VAN IMS - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 VAN IMS 0.0.1

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 2 ×
Zdarma

Sdílet

■ 주요기능 및 상세메뉴

1. Home
- 주요기능 : 최근 일주일간 발생한 신용 건수 및 공지사항 조회

2. 대리점
- 주요기능 : 대리점별 등록된 사업자(가맹점)의 실적조회 화면
- 상세메뉴 : 대리점별 사업자 거래내역

3. 통합관리
- 주요기능 : 사업자/단말기/카드사정보 조회 및 등록, 수정기능 화면
- 상세메뉴 : 단말기 통합관리, 단말기 조회

4. 거래내역조회
- 주요기능 : 신용 및 현금으로 발생한 거래 및 부가세 조회 화면(팩스, 이메일 전송기능)
- 상세메뉴 : 신용카드 거래조회, 현금영수증/지급조서 거래상세조회, 부가세 신고용 거래내역조회

5. 매입관리
- 주요기능 : 가맹점의 매입 내역 조회 및 카드사 결과조회 확인 화면
- 상세메뉴 : 자동매입 거래내역 조회, 자동매입 카드사 결과조회

6. 공지사항
- 공지사항 확인

■ 주의사항

1. Wi-Fi(무선랜) 및 이동통신사의 무선인터넷망 등을 지원하며, 데이터 요금 제에 가입하지 않으셨을 경우에는 데이터 통신요금이 과금 될 수 있으므로 어플리케이션의 다운로드,설치 및 사용시 Wi-Fi 환경 상에서 이용을 권장합니다.

2. 어플리케이션을 업데이트 하지 않고 기존 버전을 그대로 사용하실 경우, 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 항상 최신버전으로 업데이트 하시기를 바랍니다.

Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
2 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.