VH-80 Measuring & Sketch - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 VH-80 Measuring & Sketch 1.10

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

VH-80 Sketch App은 세계 최초 양방향 레이저거리 측정기 VH-80 전용 어플리케이션입니다. 어플리케이션을 통해 사용자가 측정한 결과값, 도면 그리고 이미지를 관리할 수 있습니다. 간편하게 VH-80의 설정값을 변경할 수 있으며, 측정값으로 도면을 작성하여 보다 전문적인 업무에 활용이 가능합니다.

VH-80 Sketch App으로 놀라운 작업효율을 경험해보세요.

# 주요기능

- 원격측정모드 (Remote Control)
: 측정모드 페이지에서 좀 더 편리하게 설정값을 변경해보세요. 측정모드부터 데이터 관리까지 원격으로 더 빠르고, 더 편리하게 측정할 수 있습니다.

- 스케치모드 (Sketch)
: 카메라, 당신의 스마트폰에 저장되어있던 사진, 그리고 도면 위에 당신이 측정한 데이터로 도면을 만들 수 있습니다. 편집된 도면은 JPG, PDF, XLS로 공유가 가능하며, 이를 활용하여 컴퓨터로 보다 전문적인 업무에 활용이 가능합니다.

# 부가기능
- 어플리케이션 설명서
- 사용 설명 비디오
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.