Zemstone - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Zemstone 1.4.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

*잦은 업데이트와 버그가 있을수 있습니다


*붉은 보석
강렬한 에너지.
방대한 힘.

*분홍색 보석
영혼이 그를 믿고 돌아왔다.
그의 영혼은 이제.
그의 도끼에 귀속되었다.
그는이제 우리를 영원히 이끌어 갈것이다.

*노란색 보석
[기록 1]
속도를 극대화시켜서 주위가 느려진다.
매우 빠른 속도의 값을 얻을수있다.
[기록 2]
새로운 장치로 실험중

*초록색 보석
xxxx.xx.xx
성을 건축하면서 큰 자제들를 이동시켰다.
xxxx.xx.xx
전쟁중 성을 공격하는 적들을 알수없는곳으로 이동시켰다.

*파란색 보석
의지.
그것은 무엇이든지 버텨낼수있다.
그것은 모든 균형의 시초이자 진리이다.
이것만이 우리를 구원시켜줄수있다.

*보라색 보석
xxxx.xx.xx
일기
우리가족은 이제 돈이 부족하다.
이 보석을 팔면...
이거라면 우리가족을 살릴수있다.
마지막기회라고 생각하며.
물건을 훔치려다.잡히고 말았다.
하지만
나는 보석을 잡은상태에서.
극심한 감정변화를 느꼈고.
무언가 할수있다는걸 깨달았다.
그순간 내손에서 나간 검은 에너지.
그래.이거라면 우리가족을 살릴수있다.

개발 버전이라 자잘한 업데이트가 있을수있습니다.
----
개발자 연락처 :
01072551915

Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.