Hlavní navigace

ReNamer 4.65 - hromadné přejmenování

Ilustrační obrázek: ReNamer 4.65 - hromadné přejmenování Potřebujete logicky uspořádat fotky z dovolené? Máte nepořádek v audiotéce? Nebo jenom jednoduše chcete přejmenovat velké množství souborů najednou? ReNamer je ta správná volba.

Instalace a vzhled

ReNamer - vkládání 1

Samorozbalující se instalační soubor zabírá pouze něco málo přes jeden megabyt. Instalační proces proběhne velmi rychle, je zapotřebí zvolit pouze umístění programu a tvorbu zástupců. Česká lokalizace není dostupná.

Vzhled programu je velice jednoduchý, kladen je důraz na přehlednost a efektivitu. Okno programu je rozděleno na tři části. V horní části je umístěno nastavení a ikony, jejichž prostřednictvím ovládáme program. V části dolní jsou umístěna dvě textová pole. Ve spodnějším jsou vyobrazeny soubory určené k přejmenování, v hořejším pak vypsány operace, které s nimi budou provedeny.

Nastavujeme pravidla

ReNamer - vkládání 2

Prvním krokem, který nás v procesu přejmenovávání čeká, je pochopitelně načtení patřičných souborů. Ty lze přidat buď jednotlivě nebo umístěné v adresářích, za použití příslušných ikon (Add Files / Add Folders). Krokem druhým a zároveň nejnáročnějším, je nutnost stanovit pravidla (Add Rule), resp. způsob, jakým budou dané soubory přejmenovány.

Možností jak přejmenovat soubory nabízí program nespočet. Hned v první záložce (Insert) lze přidávat text do názvů, a to buď jako předponu, příponu nebo na libovolnou pozici, kterou definujeme v kolonce Position (např. hodnota 3 udává, že daný text bude vložen za třetí písmeno).

V další záložce (Delete) můžeme vymazat současné názvy nebo jejich části, kategorie Remove a Replace slouží k vymazání námi zvolené části textu, resp. její vyhledání a následné nahrazení jinou hodnotou (můžeme např. vytvořit pravidlo, že všechny výrazy Track budou nahrazeny slovem Píseň).

Program ReNamer dokáže taktéž hromadně změnit přípony vybraných souborů, odstranit diakritiku, číselné hodnoty nebo námi zvolené znaky. Rozsáhle lze pracovat i s textem (např. nastavit všechna písmena malá/velká, první písmeno vždy velké, užití kapitálek atp.) či interpunkcí.

ReNamer - vkládání 3

Důležitou funkcí programu je možnost vytváření indexovaných seznamů, můžeme tak vybraný vzorek souborů libovolně řadit (např. před každý název přiřadit hodnotu 1–100 v závislosti na jeho pořadí.). Pro případ, že mezi výše popsanými funkcemi nenalezneme tu námi požadovanou, je možné se pustit do jejího vytvoření prostřednictvím editoru PascalScript.

Přejmenováváme

Pakliže jsme s tvorbou pravidel hotovi (lze nastavit neomezené množství, vyhodnoceny budou dle pořadí v jakém byly vytvořeny), nezbývá než poklepat na ikonu Preview, zkontrolovat, zda ve vygenerovaném náhledu vypadá vše tak jak jsme zamýšleli, a pokud ano, prostřednictvím ikony Rename spustit automatické přejmenování.

Příklad na konec

ReNamer - modelovka

Na závěr přiložím pro větší názornost modelovou situaci, ve které chceme kódy u fotografií přidělené fotoaparátem přeměnit na text “DovolenáŘecko“. Po vložení příslušných souborů nejprve nastavíme pravidlo pro smazání stávajícího textu v záložce Delete (From → Position =1; Until → till end). V druhém pravidle vložíme prostřednictvím záložky Insert požadovaný text (What= DovolenáŘecko, Where=Prefix). V pravidle třetím provedeme díky kategorii Serialize seřazení názvů od jedné do výsledného počtu (Index starts=1; Step=1; Where=Suffix). Výsledkem bude místo změti kódových označení srozumitelné označení našich fotografií. Jak celá situace vypadá přímo v programu si lze prohlédnout na obrázcích u článku.

Zhodnocení

Program ReNamer je vynikající aplikace pro hromadné přejmenovávání souborů. Obsahuje nepřeberné množství funkcí, vč. editoru, jenž umožňuje tvorbu nových. Práce s ním je po úvodním seznámení se rychlá a efektivní. Veškerá zmíněná pozitiva nekazí ani jeho cena, program je zdarma.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.