Hlavní navigace

 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่าน QR Code
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐาน เกษตรกร การติดต่อ และนำทางไปยังแปลงของเกษตรกรแต่ละราย เสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8

จังหวัดฉะเชิงเทรามีการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ แต่เดิมมาจากภาคเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประชากรของจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยนำหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและวิธีการดำเนินงานเข้าด้วยกันและนำแนวคิดตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรทฤษฏีใหม่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการวางแผนงานและแบ่งมอบภารกิจการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การพัฒนาตราสินค้า และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีมูลค่าเพิ่ม มีรูปแบบหรือคุณภาพสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยกำหนดให้ผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าต้นแบบในการพัฒนาตามโครงการ และกำหนดมาตรฐานเบอร์ 8 แปดริ้ว เกษตรปลอดภัยสูง โดยมีมาตรฐานดังนี้คือ
- ปลอดสารเคมี
- ปลอดปุ๋ยเคมี
- ปลอดยาฆ่าแมลง
- ปลอดปนเปื้อน
- น้ำปลอดภัย
- ดินปลอดภัย
- กระบวนการผลิตปลอดภัย
- ตรวจรับรองมาตรฐานปลอดภัย
 • Verze programu

  1.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  29. 10. 2017

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Kannika Maraphot

Download now
Zdarma

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.