Hlavní navigace

Podmínky užívání

Vlastnická práva

Copyright © 1999 – 2013 Internet Info, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Internet Info, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serveru Slunečnice.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Obchodní známky, registrované obchodní známky, jména produktů a názvy společností nebo loga zobrazená na těchto stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Vzhledem k tomu, že financujme naše bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem můžeme v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

Odpovědnost

Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele.

Nárok na zařazení do katalogu

Na uvedení v katalogu produktů není právní nárok. O zařazení, nezařazení či vyřazení rozhoduje provozovatel podle vlastního uvážení, a to zejména v zájmu udržení celkové konzistence katalogu. Autorská administrace slouží pouze pro autory programů, nikoliv jako prezentace jednotlivých prodejců programu.

Ochrana osobních údajů

Společnost Internet Info, s.r.o. zaručuje všem návštěvníkům serveru Slunečnice.cz ochranu jejich osobních údajů. Internet Info, s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (zejm. při vkládání názorů k produktům).

Kontakt

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.