Hlavní navigace

 베이툰교회 - 재림교회 1.5.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
▶ 예배드리는 것을 잊지 마세요. 그것이 어떤 방식이든 말이죠. 예배가 점점 더 희귀해지는 오늘날, ‘실시간 방송’은 예배를 삶속에서 더욱 가까이 할 수 있도록 도와줍니다. 하지만 기억하세요. ‘실시간 방송’을 통해 예배를 드리는 것은 교회에 직접 출석하는 것의 대안이 될 수 없습니다. ‘실시간 방송’의 목적은 오직 당신을 교회로 인도하는 것에 있습니다.

▶ 하루를 시작하기 전 가장 중요한 것이 무엇인지를 기억하세요. 뉴스와 메시지, 친구들의 소식은 당신의 인생을 책임지지 못합니다. 당신의 인생이 소중하다면 당신을 창조하신 하나님께 하루를 위탁하시기 바랍니다. ‘오늘의 말씀’은 담임목사가 직접 발행하는 말씀과 재림마을의 장년, 어린이 기도력을 제공합니다.

▶ 성경을 펴도, 읽어도 어렵게만 느껴지시나요? 그것은 성경이 어려운 것이 아니라 성경이 낯선 것입니다. 성경과 친해지는 방법은 자주 접하는 방법 밖에는 없습니다. 다행히 우리는 담임목사님의 모든 설교를 손안에 가지고 있습니다. 언제 어디서나 쉽고 편하게 말씀을 들으시기 바랍니다.

▶ 부가적으로 교회소식과 주보, 성경(준비중), 찬미가(준비중), 안교교과(준비중) 등 편의기능이 있습니다. 의외로 주중에 주보를 볼일이 많은데 바로 찾아보면 매우 유용합니다.

▶ 본 어플리케이션은 ‘MIRASO’의 ‘교회 미디어 플랫폼’을 이용하여 제작되었습니다. ‘교회 미디어 플랫폼’은 실시간 방송, 설교 녹음, 업로드, 배포 등의 작업을 자동화하여 교회가 특정 관리자 혹은 봉사자에 의존하지 않고 독립적으로 쉽게 사용할 수 있습니다.

(모든 기능은 교회성도와 재림성도분들의 요청에 의해 개발되었습니다)
(찬미가, 안교교과는 재림마을로부터 허락을 받아 사용하였습니다)

------------------------------

▶ 교회 미디어 시스템
교회 미디어의 본질은 기술이 아닌 말씀입니다. 그러나 그동안 기술적인 문제로 교회의 미디어선교사업이 너무나 쉽게 중단되곤 했습니다. 더이상 인력이나 비용의 문제로 사업이 중단되지 않고 언제나 일관되게 유지될 수 있도록 지원합니다. 이제는 더 중요한 것에 집중하시기 바랍니다.

▶ 예배방송 자동화
실시간 방송, 녹음, 편집, 업로드가 시스템에 의해 자동화되어 진행되므로 어떤 교회에서도 쉽고 편하게 사용하실 수 있습니다.
- 예배방송 자동화 개요
① 예배 시작시, 자동으로 실시간 방송 시작
② 교인분들께 예배방송시작 알림문자 발송
③ 알림을 통해 스마트폰에서 방송 재생
④ 예배가 마친 후, 설교를 자동으로 게시

▶ 말씀 다시듣기
설교말씀 다시듣기만을 위한 최적의 편의기능을 통해 다른 서비스에서는 결코 느끼실 수 없는 향상된 경험을 제공합니다.

▶ 지역교회방송
지역교회방송은 재림마을앱에서 이용하실 수 있는 서비스 중의 하나로 재림마을앱을 통해 전국의 교우분들께 우리교회의 말씀과 소식을 나누세요.
- 재림마을 연동안내
지역교회방송은 재림마을과 MIRASO의 상호 협력하에 운영되며, 모든 설교는 MIRASO의 교회 미디어 시스템을 통해 재림마을에 제공됩니다.

▶ 지속적인 업데이트
사용자의 피드백을 통하여 계속적인 기능개선이 이루어지며, 또한 사용자환경의 변화 및 최신의 트렌트에 맞추어 디자인과 시스템이 지속적으로 업그레이드 됩니다.

▶ PREMIUM
고급기능으로 교인관리, 출결관리, 오늘의 말씀, 문자발송, 보고서, 교회행정 등과 같은 교회운영에 유용한 도구들을 추가적으로 사용하실 수 있습니다.
 • Verze programu

  1.5.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  16. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  8,21 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Mirae Cho

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.