Hlavní navigace

 핀더푸드 - pin the food 1.0.0

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
1 ×
주요 기능

01 앱 회원들만을 위한 푸시알림!
세일은 언제하지? 혹시나 놓친건 아닐까 불안하셨나요?
이제 실시간으로 알려주는 똑똑한 푸시알림이 있으니 걱정마세요!
앱 설치 회원님들만을 위한 다양한 이벤트 정보와 혜택을 실시간으로 알려드립니다.

02 간편한 로그인, 풍성한 혜택!
쇼핑할 때마다 매번 로그인해야 하는 번거로움, 회원인증기능을 통해 없앴습니다!
비회원이라면? 아이디와 메일주소 입력만으로 끝인 간편회원 등록하고 혜택 챙겨가세요~

03 나누면 기쁨 두 배, 친구초대!
친구 초대하고 할인쿠폰, 적립금 등 다양한 혜택을 챙기세요.
초대받은 친구 역시 추천인을 입력하면 혜택을 받을 수 있어 1석 2조! 좋은 건 나누세요~

04 원터치, 간편배송조회
실시간으로 변경되는 배송상태, 이제 간편하게 확인하세요.
주문한 상품이 지금 어디쯤 이동하고 있는지, 단 한 번의 클릭만으로 조회하실 수 있습니다.

05 알아서 찾아주는 간편리뷰기능!
구매한 상품이 있다면? 몇 번의 터치만으로 간단하게 리뷰 작성하고 혜택을 챙기세요~.
구매했던 상품을 일일이 찾을 필요 없이 앱에 접속하면 자동으로 뜨는 간편리뷰 기능으로 편리함을 더했습니다.■ 앱 접근 권한에 대한 안내

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 '앱 접근 권한'에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.
서비스에 반드시 필요한 항목만을 필수적으로 접근하고 있습니다.
선택적 접근의 항목은 허용하지 않더라도 서비스의 이용이 가능하며 그 내용은 아래와 같습니다.


[필수접근에 대한 내용]

필수접근 권한은 없습니다.

[선택접근에 대한 내용]

● 카메라/사진 : 게시글 작성시 파일 업로드하기 위해 접근합니다.

- 매장 근처 푸시 기능이 있는 경우 아래 위치 권한을 포함하고 있습니다.

● 위치 : 고객위치를 확인하여 상점의 유효한 정보를 전달하기 위해 접근합니다.


[철회 방법]
설정 > 개인 정보 보호 > 권한 선택 > 해당 앱 선택 및 철회

※ 단 필수접근의 대한 내용을 철회 한 후 앱 이용시 접근권한이 필요한 경우 '설정 > 개인 정보 보호 > 권한 선택'을 통하여 권한 부여를 해주셔야 합니다
 • Verze programu

  1.0.0

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  15. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  26,49 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Trendmaker Co., LTD.

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Korejština
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.