Hlavní navigace

Doporučení iOS aplikace スマポ ~ 画像や音楽や動画ファイルを共有アプリ! 1.2

Ve formuláři prosím vyplňte vaši e-mailovou adresu, v dalším políčku samozřejmě e-mail osoby, které chcete tuto iOS aplikaci doporučit. Pokud se nespokojíte s automaticky přidávaným odkazem a jménem iOS aplikace, můžete využít i vzkaz pro příjemce.

Tělo zprávy

Na serveru Slunečnice.cz je zajímavá iOS aplikace:

[:message:]

スマポ ~ 画像や音楽や動画ファイルを共有アプリ! 1.2

"クラウド"をだれでも手の届くところへ あなたのスマホをスマポにアップグレード だれでも使えるクラウドストレージアプリ スマポ(スマートポケット)です! 便利なクラウドサービスはたくさんありますが、どれも少し複雑だったりパソコンとの連携がメインだったり… 便利なクラウドサービスをもっと簡単に、だれでも使えるようにしたい! そんな思いで開発しました! 【スマポの特徴】 ・だれでもすぐに獲得できる5GBの容量 ・ファイルのアップロード&共有 ・オリジナルのミュージックプレイヤー&マンガビューワー ・オフライン対応 ・パスコードロック 【こんな使い方ができます】…

Adresa: https://www.slunecnice.cz/sw/sumapo-hua-xiangya-yin-leya-dong-huafairuwo-gong-youapuri/

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.