Hlavní navigace

 우리아이 한글떼기 LITE for iPhone 1.1.4

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
2 ×
"우리아이 쉽고 재미있게 한글떼기!"

한글공부 억지로 시키지 마세요. '우리아이 한글떼기'는 놀이를 통해 자연스럽게 한글을 익히도록 만들었습니다. 지금 여러분의 자녀가 하고있는 한글공부와 적절히 병행하면 한글공부가 재미있어집니다.

[앱스토어 - 아이패드]
# 교육 카테고리 1위 달성!!
# What's hot 선정!!

여러분들의 성원에 진심으로 감사드립니다.

[이 버젼은 1단계 학습을 지원하는 LITE버젼입니다.]

[내용]
- 스티커 붙이기 형식으로 놀이 진행
- 귀여운 미니 캐릭터가 놀이의 흥을 북돋아 줍니다.
- 힌트 보기 기능이 있어 아직 한글이 익숙하지 않은 어린 친구들도 쉽게 따라 할 수 있습니다.
- 아이 수준에 맞게 단계 선택 가능
- 낱말을 읽어주는 음성지원 기능.
- 놀이를 통해 재미있게 낱말을 익혀갑니다.
- 기본낱말 200개 이상 (1~4단계) 지원
- 의성어, 의태어 200개 이상 (5단계) 지원

- 문제를 맞출 때마다 사과를 얻습니다.
- 애벌레가 나타났을 때 사라지기 전에 문제를 맞추면 애벌레를 얻을 수 있습니다.
- 사과와 애벌레를 손가락으로 옮겨 원하는 위치에 장식합니다.
- 애벌레를 사과위치에 옮기면 애벌레가 사과를 먹고 나비로 변신합니다.

1단계 : 받침이 없는 두 글자 이하의 낱말
2단계 : 두 글자 이상이거나 받침이 있는 낱말
3단계 : 세 글자 이상의 받침이 있는 낱말 또는 틀리기 쉬운 낱말
4단계 : 글자와 소리가 달라 혼동하기 쉬운 낱말 또는 외래어
5단계 : 전례동화책에서 수집한 의성어, 의태어

[소개]
이 어플은 유아교육 전문가의 자문을 받아 여러차례 검수를 통해 제작되었습니다. 아이들 한글공부에 매우 효과적이고 유용한 한글 학습 도구입니다.
지금 한글을 가르치고 계시다면 이 어플과 병행하면 좋습니다.

마지막 5단계는 동화책에 자주 나오는 의성어, 의태어를 수록하였습니다. 우리말의 의성어, 의태어는 재미있고 예쁜 말들이 많습니다. 마지막 5단계를 통해 한글실력 뿐 아니라 감성발달과 예쁜말을 배울 수 있습니다.

아이가 직접 사과를 나무에 손가락으로 이동시켜 옮겨보도록 하세요. 아이의 성취감은 더욱 높아지고 한글에 대한 자신감을 갖게 됩니다.
엄마 아빠는 아이가 장식한 칭찬나무를 보시고 자녀가 자신감과 행복을 느끼도록 마음껏 칭찬해주세요.


# 결제관련 안내 #
혹시 중복결제 또는 어플 가격보다 높은 금액으로 결제된 것으로 문자메시지를 받으셨나요? 앱스토어 결제시스템에 간혹 이런 오류가 발생합니다. 그렇지만 걱정하지 않으셔도 됩니다. 실제로는 절대 중복결제 또는 어플 가격 이상으로 결제되지 않습니다.

문의 : ozzywow2@gmail.com
 • Verze programu

  1.1.4

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  9. 10. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  60,98 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  ozzywow

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.