Hlavní navigace

Jak na elektronický kalendář: Chandler

Ilustrační obrázek: Jak na elektronický kalendář: Chandler Je kalendář při řízení času našim jediným využitelným nástrojem? A co práce s různými nápady? Vždyť i velký projekt může začínat jako pouhá poznámka. A právě poznámka je základem databáze, kterou můžeme vytvářet a dále zpracovávat programem Chandler.

Přichází Chandler

Poznámkový a organizační manager Chandler, který je ke stažení přímo na Slunečnici, se nyní nachází ve verzi 1.02. Je to, mezi obdobnými programy, pěkný macek, protože po instalaci zabere zhruba 125 MB volného prostoru na pevném disku.

Distribuce programu zabezpečuje OSAF (Open Source Applications Foundation) a můžeme jej využívat zdarma. Chandler se obsluhuje v angličtině. Po instalaci se otevře hlavní okno s přehledem dat:

Dash

Vytváříme poznámky

Prostor pro vytvoření názvu nové poznámky (create a new note) je nahoře ve střední části hlavního okna. Data k poznámce, či obecněji k tzv. záležitosti (nápadu, úkolu s termínem…), jsou shromažďována v pravé části hlavního okna. Zde je nahoře přepínač pro nastavení naléhavosti vyřízení záležitosti – nastaveno now (ihned) a možnost přepnout na later (později) a done (hotovo, vyřízeno). Dále je možnost označit důležitou poznámku hvězdičkou, uložit poznámku jako adresu, a převést ji do kalendáře. Poznámku lze též editovat v samostatném okně – tlačítko úplně vpravo.

Note full

Pokud není převedení do kalendáře vyznačeno, viz obrázek nahoře, okno obsahuje pouze místo pro název poznámky a alarm (lze zvolit, kolikrát se bude opakovat). Pod názvem je automaticky uvedeno created on – datum kdy byla poznámka vytvořena. Dále je k dispozici místo na vlastní text poznámky. Úplně dole je vytvořen odkaz „appears“, kde je zřejmé, v jakých kontextech, (souvislostech, pohledech do databáze) se poznámka vyskytuje – podrobněji viz Kontexty.

Označíme-li požadavek převedení do kalendáře, pravá část hlavního okna se rozšíří:

Pod nadpisem poznámky přibyla možnost „location“ (tzn. kde je předmět poznámky umístěn). Dále se nabízí volby zaškrtnutím: možnost celodenní události (all-day), start a konec (end), stav (status) a výskyt násobnosti opakování (occurs).

Přehled poznámek

Seznam je ve střední části hlavního okna. O poznámkách (v řádcích) máme shromážděny dostupné údaje. V záhlaví je: Who (kdo – pro využití možné komunikace po Internetu), Title (nadpis), Date (den a hodina), symbol hvězdičky pro důležité poznámky a symbol hodin pro data k převedení do kalendáře. Na konec je uvedena a barevně rozlišena naléhavost vyřízení záležitosti: today (dnes – zeleně), later (později –žlutě) a done (hotovo – černě). Posledně uvedené stavy lze řadit pomocí tlačítka „clean up“ vpravo vedle prostoru pro vytvoření názvu nové poznámky. Poznámky v seznamu můžeme řadit i poklepáním na záhlaví sloupců.

Vlevo vedle prostoru pro vytvoření názvu nové poznámky jsou možnosti zobrazení rozsahu seznamu. Jako filtr dat slouží tři ikonky: ikonka All (vše), Starred (s hvězdičkou) a Calendar (ke zobrazení v kalendáři):

Calendar

Již zapsané termíny úkolů a událostí můžeme v kalendáři přesouvat tažením pomocí myši. Kromě týdenního pohledu (Week) můžeme zobrazit i denní (Day), měsíční (Month) a roční (Year) pohled. Ikonka Sync slouží pro synchronizaci s jiným on-line kalendářem, jako je např. iCal.

Kontexty

Poznámky obsažené v kalendáři se zobrazí ve vybrané souvislosti (kontextu). Tak jsou umožněny různé pohledy na shromážděné poznámky. Kontext vybereme v levé části okna Na obrázku nahoře je vybrán kontext „v práci“ (Work) a vybrány jsou tedy záležitosti, kterými se máme pracovně zabývat (ve firmě).

Nahoře v levé části okna je standardně odkaz dashboard („palubní deska“), k němuž se vztahují všechny poznámky, dále možnost In (pro nové vstupy), Out – výstupy a Trash (koš – k vymazání). Novou kolekci (sbírku) a tím možnost nového pohledu vytvoříme tak, že v levé části okna klikneme pravým tlačítkem myši, zobrazí se menu a z něho vybereme možnost New collection. Nový kontext pak vznikne, přetáhneme-li vybranou poznámku z dashboardu do jedné či několika kolekcí.

Vlevo dole je ještě prostor v němž je umístěno měsíční kalendářové schéma.

Perspektivní využití?

Program Chandler je již delší dobu ve vývoji. Z bohatých možností využití jsou zde uvedeny jen ty základní. Zdá se, že je běžný uživatel i tak nebude ihned schopen plně využívat. Mezi aktuální problémy patří např. práce s dashboardem. Nelze jednoduše zjistit, která poznámka je pouze v dashboardu a nemá tedy vymezenou žádnou souvislost (kontext). Je sice možné poznámky z dashboardu přesunovat, nikoliv jednoduše přetahovat, i tak může ale v kontextech vznikat zmatek.

Vhodná alternativa:

Podobný, ovšem zdaleka ne tak sofistikovaný přístup, je využitý ve volně dostupném programu Total Organizer. Jedná se o osobní organizér pro plánování a připomínání úkolů, správu kontaktů a poznámek apod. Všechny záznamy jsou řazeny v přehledné stromové struktuře dle vlastních kategorií. Celý den lze plánovat po hodinách a samozřejmostí je rovněž export a import poznámek i kontaktů.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.