Hlavní navigace

TrueCrypt - vytvoří skrytý zašifrovaný disk

Ilustrační obrázek: TrueCrypt - vytvoří skrytý zašifrovaný disk Sdílíte počítač s jinými uživateli a chcete ochránit své soukromí? Nebo pracujete s citlivými daty u nichž je zapotřebí zaručit jejich bezpečnost, ale už vás unavuje neustálé vytváření zakódovaných balíčku a jejich následné dešifrování pro přístup k datům? S pomocí aplikace TrueCrypt vytvoříte virtuální disk, se kterým můžete neustále pracovat, a přesto vaše data zůstanou v bezpečí.

Zavedení do systému

truecrypt-disky

Program je distribuován prostřednictvím samorozbalujícího se balíčku, jehož velikost činí přibližně jeden a půl megabytu. Instalační proces proběhne během několika desítek vteřin. K úspěšnému zprovoznění aplikace postačuje odsouhlasit licenční podmínky, zvolit její umístění a upravit tvorbu zástupců. Českou lokalizaci TrueCrypt nemá integrovánu, lze ji však dohledat prostřednictvím internetu.

Vytváříme virtuální disk

truecrypt-pruvodce

Při vytváření virtuálního disku (ke kterému bude následně možné přistupovat stejně pohodlně jako kdyby byl opravdu fyzicky připojen k počítači) je nutné nejprve rozhodnout o jeho typu. V zásadě máme dvě možnosti: a) vytvoříme šifrovaný disk z celé diskové jednotky nebo její části (např. pokud máme pevný disk rozdělen pro systém a programovou část) b) šifrovaný disk vytvoříme do vybraného souboru (s tím je pak možné standardně pracovat: kopírovat, přesunovat atd.).

Samotné vytvoření virtuálního disku je poměrně snadnou záležitostí, vzhledem k přítomnosti pečlivě provedeného průvodce, který poukáže na všechny základní aspekty (vyčlenění prostoru pro disk, volba dostatečně silného hesla, výběr jedné z nejprověřenějších šifrovacích metod atd.). V případě hlubšího zájmu o problematiku je možné využít kvalitně zpracovaného manuálu o více než sto stranách, tipy pro začínající uživatele nevyjímaje.

Práce s diskem a jeho utajení

truecrypt-nastaveni

Ať už jsme zvolili kteroukoli možnost šifrování, před použitím vymezeného prostoru je nutné virtuální disk nejprve k počítači připojit, což provedeme přímo z prostředí programu (vybereme příslušnou část, zadáme heslo a zvolíme písmeno, k němuž ji chceme přiřadit). Následně s ním až do jeho odpojení můžeme pracovat jako se standardním médiem.

Tvůrci programu (kterých bylo díky licenci GNU GPL značné množství) však nezůstali pouze u možnosti vytvoření celistvého virtuálního disku, z důvodu možnosti donutit jeho vlastníka (zejména násilím) pozici oblasti či souboru lokalizovat a sdělit pachatelům inkriminované heslo pro plný přístup k datům.

True Crypt umožňuje vytvořit virtuální disk ve virtuálním disku, resp. rozdělit jej na dvě části, standardní a skrytou. Vysvětlení lze dobře podat prostřednictvím příkladu, předpokládejme že vytvoříme disk o velikosti 500 MB, z toho 400 MB vyčleníme pro standardně ochraňovaná data (je sem dobré vložit soubory tzv. citlivé aby byl případný útočník snadněji oklamán), zbylý prostor pak bude obsahovat data s nejvyšší prioritou utajení.

Která část bude načtena závisí na vložení hesla (pro obě části je nutné použít heslo rozdílné), v případě nenaplnění vymezeného prostoru je volné místo zaplněno náhodnými daty, není tak možné identifikovat, zda na virtuálním disku existuje ještě nějaký skrytý prostor. Pro ještě lepší představu lze situaci přirovnat ke knihovně, ve které je tajná schránka zakryta falešnými knihami, avšak s mnohem důmyslnější ochranou jejich nalezení

.

Zhodnocení

TrueCrypt je vynikající nástroj pro nejvyšší možné zabezpečení dat se zaručením maximální pohodlnosti přístupu k nim. Díky užití možnosti vytvoření virtuálního disku ve virtuálním disku jsou data vedle ochrany před elektronickým odcizením velmi kvalitně bráněna i proti jejich vyzískání při použití jiné formy útoku, zejména pak násilí. Výbornou zprávou na konec je možnost užívat program zdarma.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.