Hlavní navigace

Wise Registry Cleaner 2.0

Ilustrační obrázek: Wise Registry Cleaner 2.0 Řada z nás pravidelně používá antivir, často i program na vyhledávání a odstraňování spywaru či ochrany před ním. Nezapomínáme ale tak trochu na systémové registry? Wise Registry Cleaner je jednoduchá utilita, která dokáže udržet registry systému Windows v dobré kondici.

Instalujeme

Vzhledem k tomu, že instalační soubor je velký zhruba jeden megabyt, dojde na proces instalace velmi brzo. Vedle obligátního odsouhlasení licenčních podmínek, umístění programu a vytvoření zástupců na pracovní ploše je dobré věnovat pozornost poslední tabulce, kde můžeme vybrat, zda chceme k našemu programu stáhnout a doinstalovat ještě Wise Disk Cleaner, program na čištění disku. I zde užívají vývojáři nešvar, totiž že pokud uživatel nemá zájem, musí aktivně vyslovit nesouhlas (danou volbu odškrtnout), implicitně je tedy předpokládaná jeho kladná reakce. Českou lokalizaci nelze zvolit během instalace, je však možné ji dodatečně, prostřednictvím programu doinstalovat.

První spuštění

Wise Registry Cleaner - základní obrazovka

Po prvním spuštění programu nás aplikace vyzve k zálohování současných systémových registrů. Vzhledem k tomu, že nikdy nemůžeme vědět (obzvláště pak v systému Windows) jakým způsobem se eliminování zdánlivě bezcenné součásti registru projeví, je kladná odpověď na avizovanou výzvu téměř nutností. Vždy máme jistotu, že pokud nastanou komplikace jakéhokoli druhu, můžeme se jednoduše vrátit k předchozímu, bezproblémovému stavu.

Čistíme registry

Wise Registry Cleaner - nalezené soubory

Aplikace je rozdělená na tři pracovní okna. V horním okně se nacházejí základní příkazy pomocí kterých program ovládáme, v okně levém vybíráme ze součástí, které chceme otestovat, v pravé části pak dostáváme výsledky vyhledávání nepatřičných souborů a provádíme další akce. Wise Registry Cleaner umožňuje vyhledávat nepatřičné, závadné nebo zbytečné soubory v několika kategoriích. Skenovat můžeme např. menu start, programy po spuštění, soubory nápovědy, sekci pro odinstalování souborů, cesty k aplikacím atd.(kompletní výčet lze shlédnout na jednom z obrázků u článku)

Po prozkoumání všech oblastí vyobrazí aplikace dané soubory, přičemž rozlišuje na data naprosto a neúplně bezpečná k odstranění. Na našem úsudku pak záleží, která data odstraníme a která ponecháme (v drtivé většině případů je možné odstranit vše, ke správnému rozhodnutí nám mohou dopomoci i informace o každém jednom souboru, které aplikace vypisuje). Pokud si přesto nejsme jisti, můžeme problematická data uložit do karantény (exclusion list), pakliže nebude jejich nepřítomnost způsobovat problémy, lze je s klidným srdcem vymazat.

Nastavení

Wise Registry Cleaner - nastavení

V nastavení můžeme zvolit, aby se program spouštěl po každém zavedení systému Windows, nechybí ani možnost automatického uzavření programu po provedení průzkumu. Pomocí aktualizací, které lze nechat provádět automaticky, máme k dispozici vždy nejnovější verzi programu, stahovat můžeme taktéž různé grafické styly a již zmiňované jazykové lokalizace.

Zhodnocení

Wise Registry Cleaner je malá, na ovládání nenáročná a díky možné automatizaci téměř neviditelná aplikace, která dokáže nemalou měrou přispět k celkové čistotě a „bezproblémovosti“ chodu systému. Vzhledem k tomu, že je poskytována zcela zdarma, jistě si najde cestu k řadě uživatelů.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.