Hlavní navigace

Zobrazte prezentaci na jakémkoliv počítači

Ilustrační obrázek: Zobrazte prezentaci na jakémkoliv počítači Chystáte se prezentovat výsledky své práce před ostatními a musíte využít cizí počítač? Potížím s nesprávným zobrazením vaší prezentace na zapůjčeném počítači se můžete vyvarovat jejím převodem do PDF.

Připravili jste si propracovanou prezentaci, kterou hodláte podpořit svůj výstup na konferenci, u investora či na jiném setkání? Názorné zobrazení informací prostřednictvím PowerPointové prezentace může být přínosné. Pokud si však připravíte prezentaci na svém počítači a budete nuceni ji zobrazit prostřednictvím zapůjčeného zařízení v přednáškovém sále, pak se může v určitých případech stát, že nebude tato prezentace zobrazena zcela správně. Celá vaše snaha tak přijde vniveč. V krajním případě nebudete moci svou prezentaci použít vůbec. Důvodů, které zapříčiní potíže se správným zobrazením prezentace vytvořené v PowerPointu, může být hned několik. Typickým příkladem je uložení souboru ve formátu, který používají současné verze programu, přičemž na počítači napojeném na projektor může být dostupná pouze předchozí verze PowerPointu. Dále může být na daném zařízení nainstalována alternativní sada kancelářských aplikací, která neumožní korektní zobrazení všech prvků prezentace.

Abyste předešli fiasku a zabránili situaci, kdy nebudete schopni svou prezentaci kvalitně předvést ostatním, je vhodné uložit si pro jistotu prezentaci také do PDF souboru, který je možné zobrazit na jakékoliv platformě. S rychlým převodem prezentace z PowerPointu do PDF vám pomůže program A-PDF PPT2PDF. Ten kromě samotného převodu nabízí možnost definování parametrů výsledného souboru. Můžete určit jeho kvalitu, vložit informace o autorovi, nebo doplnit klíčová slova. Aby nedošlo k neoprávněnému použití vaší prezentace, můžete vytvořený PDF soubor opatřit heslem, zakázat jeho tisk, nebo zamezit kopírování informací.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.