Hlavní navigace

ScriptCrypt 1.0 Pro

Download now Checked with antivirus s vylepšením od Download now Checked with antivirus

Aktualizace programu 3. 10. 2004 Antivirová kontrola 21. 7. 2020 2:55

3.5

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
10 131 ×

Program pravděpodobně spustíte na tomto počítači

chci si vybrat jiné parametry

Sdílet program

Program aplikuje 18 nejlepších symetrických šifer tak, že při správném použití mnohonásobně zvyšuje bezpečí dat.

Asi většina uživatelů výpočetní techniky se jistě setkala s problémem, jak ochránit data před neoprávněnou manipulací. Neoprávněnou manipulací může být třeba odcizení dat (z média či během přenosu), nechtěná úprava dat, nebo "obyčejné" špehování. K vašim datům se může dostat nejen osoba, ale i též zlomyslný počítačový program. Aby se předešlo těmto problémům, používá se šifrování. Šifrování ocení snad všechny osoby používající sdílený počítač (škola/práce). Existují různé druhy šifer lišící se zabezpečením, které jsou vhodné k použití nejen proti zvědavým kamarádům-vidlákům, ale i proti tajným agentům a policii (z toho důvodu bylo v USA zakázáno vyvážet silné šifry a známý šifrovací program PGP musel být vyvezen ilegálně). Podstatný rozdíl je mezi šiframi symetrickými a asymetrickými. Symetrické šifrování prování zašifrování i odšifrování pomocí jednoho a toho samého klíče nebo hesla, kdežto asymetrické umožňuje zašifrovat data veřejným klíčem a odšifrování je možné provést jen soukromým (tajným) klíčem. Obojí šifrování má své výhody i nevýhody. Program ScriptCrypt používá šifrování symetrické. Každá šifra má určitou délku klíče a určitý algoritmus. S vhodnou délkou klíče jsou dobré šifry rozluštitelné bez znalosti klíče za dobu, která mnohařádově překoná délku lidského života a tak jsou dostatečně odolné vůči prolomení při současné technologii. Protože každý algoritmus má své výhody, používá program ScriptCrypt současně až 18 druhů šifer. Jedná se o ty nejlepší současné symetrické šifry, samozřejmostí je podpora standardu AES (šifra Rijndael), též jsou použity ostatní šifry, které kandidovaly ve výběrovém řízení na AES a další nové i starší šifry (DES, Tripple DES, IDEA, CAST?). Pokud se nějaká z šifer zdá někomu málo bezpečná, prostě použije jinou z nabídky, popřípadě více jiných. Program ScriptCrypt umožňuje libovolné zřetězení šifer za sebou (i opakované), kromě generovaného klíče může pracovat i s heslem, které se neukládá do žádného souboru. Program je snadno a intuitivně ovladatelný. Program ScriptCrypt vychází svým způsobem práce ze staršího programu HyperCrypt. Program HyperCrypt získal řadu příznivců a nenašel se jediný uživatel, který by považoval program HyperCrypt a způsob, na kterém je založen, za špatný. Někteří uživatelé mi zaslali návrhy na vylepšení a na podporu nových funkcí a proto o rok později vznikl tento program ScriptCrypt. Jméno HyperCrypt nebylo použito, protože jsem na Internetu narazil na jiný produkt pod stejným názvem. ScriptCrypt je zcela nově napsaný (neobsahuje žádný kód HyperCryptu) produkt a své jméno získal podle toho, že šifrování probíhá podle skriptu, ve kterém jsou uloženy informace o klíčích. Jednou z výtek, které mi byly zaslány k programu HyperCrypt totiž bylo to, že soubory s klíčem (šlo o čistě binární soubory) jsou nepřehledné a není poznat, co v nich vlastně je. Program ScriptCrypt ukládá klíče v textovém formátu, který lze snadno číst v textových editorech a případně v něm provádět změny bez nutnosti spustit aplikaci. Jen pozor na poškození klíče během editace. Instalace a spuštění: Program pracuje ihned po spuštění bez nutnosti instalace a konfigurace (u některých programů, dokonce i komerčních, bývá problém je vůbec nainstalovat nebo spustit. Šifrování: Program používá dva druhy klíčů - globální (ovlivní klíče všech použitých šifer) a lokální (projeví se jen pro přislušnou šifru). Aby bylo možné šifrovat nebo dešifrovat, je třeba vygenerovat globální klíč (tlačítko Randomize) a vytvořit v seznamu alespoň jednu šifru. Šifry je možno generovat automaticky (stiskem tlačítek se jménem algoritmu šifry, popřípadě hromadně tlačítkem "Generate", přičemž počet vygenerovaných šifer je v editační řádce "Ciphers") a nebo ručně. Ručně je třeba nejprve vybrat šifru (klíč je vygenerován po výběru sám, je možné jej změnit tlačítkem "Randomize") a pak odeslat do seznamu tlačítkem "Set". Výběr je značný a s použitím více šifer značně vzrůstá již tak spolehlivá bezpečnost. Bez znalosti klíče je totiž kromě klíče (popř. hesla) nutná ještě znalost toho, jaké šifry byly vůbec použity a v jakém pořadí. Tyto informace se však neukládají do šifrovaného souboru, ale do klíče a tak se při pokusu o prolomení šifry "není čeho chytit". Podobně se postupuje při editaci seznamu - v tabulce "Local cipher info" se vždy zobrazí vybraná šifra a změny se potvrdí tlačítkem "Set". Kromě klíče je možné lokálně i globálně nastavit heslo (nikam se neukládá a je třeba ho pokaždém načítání klíčů zadat znovu) a klíčový soubor, který může (nebo nemusí, pokud se nezvolí) být součástí šifrování. Při použití klíčového souboru, kde nelze předvídat jeho obsah je docíleno toho, že počet bitů šifry je stejný, jako počet bitů šifrovaného souboru (i stovky MB) a tudíž je šifra absolutně neprolomitelná. Klíčový soubor se podobně jako heslo neukládá do skriptu s klíči a uživatel si ho musí pamatovat. V globální části je možné zamknout šifrovaný soubor na konkrétní počítač (součástí klíče bude obsah ROM BIOSu), zapnout podporu více souborů a adresářové struktury a zapnout kompresi. Pozor - ScriptCrypt není primárně komprimační program a použitý algoritmus balí dobře jen texty. Jiné soubory může naopak znatelně prodloužit. Pokud se tak stane, je o tom uživatel informován a doporučuje se kompresi vypnout. V lokální části je možné zadat, že soubor bude šifrován odzadu. To jednak znemožňuje při útoku na šifrovaná data dešifrovat jen malý kousek dat s tím, že se třeba podle hlavičky pozná, jestli byl útok úspěšný, ale je třeba dešifrovat vždy celý soubor. Druhá výhoda je v tom, že je třeba teoreticky dvojnásobný počet útoků při neznalosti klíčů. Pokud je použita jedna šifra a útočník neví která, bylo by normálně 18 (program používá 18 algoritmů) možností (přičemž každá z těchto možností může odolávat útoku po dobu značně přesahující lidský život). Pokud útočník navíc neví, že soubor mohl být šifrovaný odzadu, je už 36 možností. Tato drobnost může zvýšit dobu potřebnou k úspěšnému útoku například z 10000000000000000000000000000000 na 20000000000000000000000000000000 let, pokud je použito větší množství šifer, jsou správně vygenerovány klíče a útočník nemá přístup k heslu, klíčům a klíčovým souborům. CriptCrypt nemá implicitně žádnou kontrolu správnosti dat, ale pokud si uživatel přeje, může pro některý lokální klíč zadat, že bude přidán hash kód. Na jedné straně to pomůže odhalit špatně zadané heslo nebo poškození dat, ale na straně druhé to může usnadnit útok na zašifrovaný soubor. Program má díky implicitní absenci zabezpečení bezkonkurenční ochranu proti útoku hrubou silou, jelikož bez kontrolního kódu nelze nijak poznat, jestli byla data rozluštěna správně a nebo jestli má útok pokračovat. Lokální šifru lze pojmenovat v řádce "Step name", například zde může být uložena výzva k zadání hesla. Seznam klíčů je možné editovat a položky je možné jednotlivě nebo hromadně smazat. Vygenerované klíče je možno uložit do skriptu a opět je načíst tlačítky "Save script" a "Load script". Jakmile je korektně zadán klíč, je možno přejít k šifrování dat. V pravé části se vybere soubor (pokud je povoleno "Multiple files", tak i více souborů, popřípadě adresář v horní části obsahu disku - začleněny budou všechny soubory včetně podadresářů a prázdné adresáře). Tlačítky "Encrypt" začne probíhat šifrování, jehož průběh může uživatel sledovat na ukazateli v dolní části plochy aplikace. Šifrování i dešifrování může probíhat i delší dobu, pokud se použije více šifer. Je absolutně nevhodné použít na celocédéčkový soubor 1024 šifer, šifrování by probíhalo až několik dní. Na CD doporučuji tak 4 šifry. Na krátké dopisy (několik KB) použijte klidně i tisíce šifer. Přesto, že ScriptCrypt má vlastní kompresi, doporučuji data raději zabalit v RARu na nejvyšší kompresi, solid archive a nejvyšší dictionary size a interní kompresi ScriptCryptu vypnout. Generování náhodných čísel pro klíče Protože pseudonáhodné generátory používané v programovacích jazycích nejsou pro účely šifrování použitelné, je pro vygenerování klíčů třeba zásah uživatele. Podobně jako u programu PGP se náhodná čísla generují podle pohybu myši po ploše programu. Čím chaotičtěji bude uživatel pohybovat myší, tím lépe. Nicméně náhodná čísla jsou generována podle více kritérií (souřadnice myši, rychlost pohybu myši, aktuální datum a čas s přesností na milisekundy), takže i nesmělé popotahování myšičky v rohu splní svůj účel. Generování klíče probíhá na začátku šifrování a v případě, že dojde buffer s náhodnými čísly, je uživatel požádán o vygenerování nového. Při generování většího množství klíčů může zabrat generování více bufferů poměrně dost času (i několik minut hýbání myšičkou :-). Program ScriptCrypt generuje náhodná čísla i během používání programu, například zatímco vyplňujete informace o klíčích. Zároveň je implementována podpora externího programu ExternalRND, který náhodná čísla generuje na pozadí, zatímco uživatel například píše dopis v OpenOffice nebo jakkoli jinak pracuje s počítačem. Pokud chceme využít externí generátor, je třeba pouze nastavit adresář, kde se nachází buffery s náhodnými čísly vygenerované programem ExternalRND. Odšifrování: Pro odšifrování je třeba nahrát (nebo ručně zadat) stejný klíč, který byl použit pro zašifrování. Hesla ani klíčové soubory nejsou nijak kontrolovány - úmyslně, aby byl vyloučen útok hrubou silou. Je třeba přesně vyplnit celý postup, který byl použit při šifrování - tedy i použití zámku na počítač, vícenásobné soubory, komprese, soubory pozpátku a použití hash kódů. Vše je ale (s výjimkou hesla a klíčových souborů) uloženo do skriptu. Se skriptem je třeba zacházet nanejvýš obezřetně ! Pokud by se ke skriptu útočník dostal, záviselo by prozrazení dat už jen na kvalitě použitých hesel ! Pozor: pokud uživatel nezapne použití hash kódu pro některou ze sekcí, program úmyslně pro vyšší bezpečnost nekontroluje, zda byly použity správné algoritmy, správné heslo a správná metoda dešifrování !!! Uživatel si musí dešifrovaná data buď překontrolovat sám (obrázek lze zobrazit, text lze číst?) nebo musí šifrovat archívy, které jsou samy chráněny před změnami dat. Tento způsob zabezpečení velice ztěžuje pokusy o prolomení šifry, protože útočník nemá možnost ověřit, zda jsou data dešifrována správně. Bez znalosti klíče je tedy nemožné při pokusu o prolomení šifry poznat, zda byl klíč zadán špatně (zkoušení všech klíčů může zabrat i miliardy let při současné technologii pro jeden algoritmus) a nebo zda byla data dešifrována správně, ale následuje další algoritmus ze seznamu (ale který ?). Konec programu: Program se ukončuje tlačítkem "Exit" nebo standardním zavíracím křížkem. Požadavky pro běh programu: Program ScriptCrypt nemá žádné zvláštní požadavky pro spuštění a používání. Lze jej provozovat na všech 32bit operačních systémech Windows. Program nic neukládá do registrů ani kamkoli jinam, lze jej používat ihned po spuštění bez nutnosti instalace a odinstalovat pouhým smazáním. Program pracuje optimální rychlostí, která je srovnatelná s běžnými komprimačními programy, používat jej lze i na starších počítačích. Rychlost klesá v závislosti na počtu použitých algoritmů (pochopitelně :-) ). Licenční podmínky: Program ScriptCrypt zle volně šířit a zdarma používat za dodržení licenčních podmínek ZOA, ale přes to, že je program zdarma, nebudou odmítnuty žádné případné peněžité ani věcné dary :-) Program plně vyhovuje standardu AES, ale díky implementování starších prověřených šifer může program použít i ten, kdo nedůvěřuje neprověřeným novinkám. I při použití jednoho z bohatého výběru a dobrého utajení klíče a hesla je v současné době nemožné v běžných podmínkách prolomit šifrovaná data. Pokud se dokonce použijí všechny nabízené šifry a to v libovolném pořadí a několikrát, může se cítit bezpečně státní agent i galaktický gigaterorista.
 • Licence

  Freeware

 • Verze programu

  1.0 Pro

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  3. 10. 2004

 • Počet stažení za měsíc

  2 ×

 • Velikost

  2,45 MB

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  Mousesoft research limited

 • Operační systémy

  • Windows 95,
  • Windows 98,
  • Windows XP,
  • Windows 2000,
  • Windows Me,
  • Windows NT 4.0
 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více

Oznámit potíže s programem

Program nejde stáhnout, má chybný popis nebo víte o novější verzi? Dejte nám o tom vědět. Velice Děkujeme za Vaše podněty.

Download now Checked with antivirus s vylepšením od Download now Checked with antivirus
3.5

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
10 131 ×