Hlavní navigace

Jak se neztratit v záplavě licencí? (část 1.)

Ilustrační obrázek: Jak se neztratit v záplavě licencí? (část 1.) Freeware? Shareware? Beerware? Ačkoliv na Slunečnici můžete stáhnout každý z programů zdarma, ne každý je možné využívat bezplatně a ne každý je zdarma poskytován v plné verzi. Představujeme základní typy softwarových licencí.

Proprietární software

Ať už se názory na přínosnost daného stavu do značné míry liší, faktem zůstává, že proprietární software (programové vybavení s neplným přístupem, nesvobodný software) nad svobodným značným způsobem dominuje. Významnou charakteristikou je jeho značná diversifikovanou v podobě různorodých licencí.

Freeware

Pokud narazíte na program s označením freeware, můžete si být jisti, že jej můžete bezplatně používat či rozšiřovat mezi počtem neomezenou skupinu uživatelů. Autorská práva zůstávají plně v rukou tvůrce programu, jednotliví uživatelé nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do zdrojového kódu či distribuovat software za úplatu.

Aplikace spadající pod licenci freeware bývají zpravidla tvořeny jedním či několika málo vývojáři, sledovaným cílem bývá nezřídka nabídnout alternativu k profesionálním (avšak často značně nákladným) nástrojům.

Speciální variantou je Freeware pro nekomerční využití, který je určen pro domácnosti či organizace, jejichž cílem není tvorba zisku, resp. využitím poskytovaného programu by nedošlo k jejich obohacení. Tímto způsobem licencované produkty lze získat pro komerční využití zpravidla uhrazením nevelké finanční částky.

Shareware

Označení shareware nelze chápat jako určení typu programu, jedná se spíše o formu jeho distribuce. Její základní definice by šla zjednodušeně shrnout jako „vyzkoušejte dříve, než zaplatíte“. Pokud stáhnete program nesoucí označení shareware, s velkou pravděpodobností vám bude umožněno s časovou či funkční limitací (viz níže) vyzkoušet, zda aplikace splňuje vámi očekávané nároky. Pakliže naznáte, že ano, můžete ji prostřednictvím internetu během několika málo okamžiků zakoupit a dále ji využívat bez dříve přítomných omezení.

Díky účinnosti této metody pro obě strany (kupující, prodávající) se k původně malým týmům vývojářů postupem času začaly přidávat i velké společnosti, jež dosud své produkty prodávaly pouze v tzv. krabicových verzích. Dnešnímu uživateli se tak naskýtá lákavá možnost vyzkoušet drtivou většinu programového vybavení ještě předtím, než do něj investuje finanční prostředky. I v tomto případě platí, že můžete vybraný produkt neomezeně sdílet s celou řadou uživatelů, pakliže tím nesledujete vlastní obohacení.

Výhodou oproti aplikacím distribuovaným jako freeware zpravidla bývá možnost online i telefonické podpory, kterou v případě méně rozsáhlých aplikací zajišťují sami tvůrci a danému uživateli se tak dostane kvalifikované rady pro řešení konkrétního problému namísto strojové odpovědi z předpřipravených materiálů rychle zaškolených pracovníků, jako tomu ke škodě věci častokrát bývá při komunikaci s velkými společnostmi.

Trial

Uživatelé často kladou otázku, jaký rozdíl je mezi označením Shareware a Trial. V zásadě jde o jedno a totéž. V minulosti byl primárně používán termín shareware, jímž bylo zdůrazňováno, že danou aplikaci je možné libovolně sdílet mezi přáteli, kolegy, či známými z internetové komunity.

Řada uživatelů začala tento přístup mylně chápat tak, že jedna osoba zakoupila licenci pro daný produkt a bez větších zábran ji volně distribuovala v již zaregistrované, tedy bezlimitní podobě všem ostatním, čím pochopitelně výrobci přicházeli o zisk.

Výsledkem bylo zavedení označení trial, jímž je označováno programové vybavení, jehož funkčnost je limitována časovým úsekem (nejčastěji 30 či 15 dní) po jehož vypršení je pro další užívání nutné uhradit licenční poplatek.

Demo

Pravděpodobně vynalézavost uživatelů, kteří rychle zjistili, že po reinstalaci operačního systému (ale i po použití značně elegantnějšího a rychlejšího způsobu) lze časové omezení pro danou aplikaci restartovat, vedlo výrobce k zavedení jiného způsobu limitace, označované jako demo.

Využívání takto označených programů není zpravidla nikterak limitováno časem, avšak klíčová funkce (např. u programu pro rychlé vypisování poštovních obálek možnost tisku) je deaktivována. Uživatel tak snadno zjistí možnosti vybrané aplikace, pro její praktické využití je však donucen uhradit licenční poplatek.

Adware

Uplatnění metody distribuce adware je zajímavým kompromisem jak nabídnut uživateli produkt, za jehož využívání nebude muset vynaložit finanční prostředky a zároveň zaručit výrobci zdroje příjmů pro jeho další vývoj. Adware bývá využíván především u aplikací, které některým ze způsobů pracují s internetovým připojením. Vybraná část programu je totiž vyhrazena pro zobrazování reklamy, kterou si společnosti u výrobce sjednávají a tu je pochopitelně nutné aktualizovat. Odstranění reklamy není jednoduchým způsobem možné, použití sofistikovaných nástrojů k tomuto úkonu je klasifikováno jako závažné porušení licenčních podmínek.

Jestliže je reklama standardním anonymním způsobem aktualizována, je využívání programu do značné míry bezpečné. Problém nastává v případě, kdy podvodní výrobci poskytují produkt, který cíleně shromažďuje informace o uživateli, které následně odesílá do centrálního systému pro zaručení cílení reklamy a zvýšení tržeb za její poskytování. V tomto případě je aplikace klasifikována jako spyware, software narušující soukromí uživatele. Na tento typ aplikací na Slunečnici ani na jiných renomovaných serverech nenarazíte, veškeré nabízené produkty ke stažení jsou důkladně analyzovány.

Donationware

Donationware je k uživatelům velice přívětivá distribuce, jelikož nabízí daný produkt k využívání zdarma a zároveň apeluje na ty, kterým se její použití jeví jako přínosné, aby libovolným finančním obnosem přispěli tvůrcům na její další rozvoj a zdokonalování.

Orphanware

Označení orphanware nesou aplikace, které již nejsou svým tvůrcem veřejně nabízeny a jejichž distribuce probíhá zejména díky serverům sdružující software a výměnným sítím. Použití takto označeného programového vybavení vždy nese jisté riziko, jelikož není nikým garantována funkčnost a veškerá podpora je ukončena.

Postcardware a jiné netradiční licence

Aplikace distribuované pod licencí Postcardware stanovují uživateli poměrně netradiční podmínku pro jejich nadále bezplatné využívání. Vše co musí daná osoba udělat, je zaslat pohlednici na poštovní adresu tvůrce programu. Ten tak vedle zajímavých obrazových materiálů z různých koutů světa získá alespoň částečný přehled o lokacích, ve kterých je jeho dílo využíváno. Na obdobném principu funguje i licence emailware (namísto pohlednice stačí zaslat email) a beerware, která uživateli dokonce zaručí plný přístup ke zdrojovému kódu programu za předpokladu, že výrobci věnuje pivo.

Start

Po licenci Start sahají především výrobci, kteří chtějí svůj produkt prodávat zejména náročnějším jednotlivcům či firmám a běžným uživatelům (často z marketingových důvodů) poskytnout limitované funkce bezplatně. Zmiňovaná limitace bývá velice často nastavena jako početní omezení záznamů v databázi. Malý podnikatel, jenž nepracuje s velkým množstvím záznamů tak může např. řadu let zdarma využívat účetní produkt včetně online podpory a příslušného servisu.

V druhé části tohoto přehledu budou představeny licence, pod nimiž je distribuován tzv. svobodný software.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.