T-FLEX 3D Dynamics - CAD analýza a simulace pohybu - ihned zdarma ke stažení - Slunečnice.cz

T-FLEX 3D Dynamics - CAD analýza a simulace pohybu 12.0.62.0

Poptat plnou verzi

Aktualizace programu 25. 3. 2010 Antivirová kontrola 8. 11. 2017 2:56

2.5

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
929 ×

Program pravděpodobně spustíte na tomto počítači

chci si vybrat jiné parametry

Sdílet program

Simulace 3D pohybu, sloužící ke studiu fyzikálního chování

T-FLEX Dynamics

T-FLEX Dynamics je univerzální add-on aplikace pro simulace pohybu, sloužící ke studiu fyzikálního chování návrhu bez nutnosti opuštění prostředí T-FLEX CADu. T-FLEX Dynamics je software pro virtuální prototyping určený konstruktérům zabývajícím se chováním mechanických sestav. Dokáže vás ujistit, že vaše návrhy budou fungovat, ještě než je postavíte.

Chování mechanických sestav

Při návrhu mechanického systému jako je odpružení automobilu nebo podvozek letadla, potřebujete porozumět, jak rozličné komponenty (pneumatiky, hydraulika, elektronika atd.) interagují, stejně jako jaké síly tyto součásti během své práce vyvíjejí. T-FLEX Dynamics je řešení pro simulaci pohybu, umožňující analýzu komplexního chování mechanických sestav. T-FLEX Dynamics vám dovolí navrhovat a simulovat pohyblivé sestavy, aby bylo možno najít a opravit chyby v konstrukci, vyzkoušet virtuální prototypy a optimalizovat návrh na výkon, bezpečnost a pohodlí, bez nutnosti výroby a zkoušek početných fyzických prototypů. Méně fyzických prototypů nejenže snižuje výdaje, ale také zkracuje dobu do uvedení na trh, poskytuje kvalitnější produkt, vyrobený dokonale hned napoprvé.

Fyzikální modely asociované s konstrukčními podmínkami

T-FLEX Dynamics nabízí několik typů vazeb a silových účinků, které reprezentují skutečné pracovní podmínky. Když vytváříte v T-FLEX CADu sestavu, T-FLEX Dynamics může automaticky utvořit vazby a interakce mechanismu, které vygeneruje z vazeb modelu a z geometrie. Nejsou zde žádná omezení v typech vazeb, protože program poskytuje přesnou analýzu interagujících tvarů založenou na geometrii Parasolid a eliminuje potřebu ručně definovat vlastnosti vazeb. Každý vazebný pár může být popsán dynamickými a třecími parametry. T-FLEX Dynamics umožňuje nastavit, jak návrh bude reagovat na dynamické síly jako gravitace a rozličné odpory. Můžete přiřadit síly pružinám a tlumicím prvkům, pohonům a ovládat síly a mnoho dalších interakcí mezi součástmi. Síly mohou být aplikovány i interaktivně přímo během výpočtu.

Průmyslové použití

Kombinací fyzikálního pohybu s informací o sestavě z T-FLEX CADu může být T-FLEX Dynamics využit v širokém rozsahu průmyslových aplikací jako analýza ovládacích systémů (hydraulických, elektronických, pneumatických), ověření chování robotů v činnosti, optimalizace nebo minimalizace dynamického nevyvážení rotačních soustav, návrh ozubených převodů, simulace reálných pohybů a zatížení odpružených soustav, vyhodnocení dynamického chování vesmírných zařízení jako nosičů a satelitů, optimalizace spotřební a výrobní elektroniky, předvídání zatížení komponent i soustav s ohledem na únavu, hluk a vibrace atd.

Zobrazení výsledků

Po provedení simulace máte k dispozici rozmanité nástroje pro vizualizaci výsledků ve formě 2-rozměrných grafů nebo číselných hodnot posuvů, rychlostí, zrychlení, silových vektorů v místech vazeb, zobrazení trajektorie jakéhokoli bodu konstrukce v průběhu celé simulace atd. Zvláštní příznak ?vazebné dvojice? měří reakční síly a odpory v jednotlivých místech vazeb. Váš mechanismus můžete animovat během nebo ihned po simulaci. S použitím animací a grafů uvnitř T-FLEXu můžete dimenzovat motory/servopohony, určit potřebný výkon, umístit táhla, navrhovat vačky, dimenzovat pružiny/tlumiče a zjistit, jak se budou chovat dotýkající se součásti. Synchronizované vytváření grafů a animací pozicím mechanismu přímo přiřazuje hodnoty sil a zrychlení. T-FLEX Dynamics také počítá zatížení, které je možno použít pro definování jednotlivých případů zatížení ve statických výpočtech.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní T-FLEX Dynamics je plynulým rozšířením T-FLEX CADu. Vaše investice do T-FLEX CADu a školení bude zachována a zefektivněna a zároveň získáte nový mocný nástroj pro hodnocení tvarů a jejich přizpůsobení funkci vašeho produktu. Na rozdíl od ostatních programů, které jsou spíše samostatnými aplikacemi, jež s CADem sdílejí geometrická data, T-FLEX Dynamics pracuje přímo na geometrii, popisující váš návrh.

Rychlé a přesné zpracování rozsáhlých modelů

Užití složitých prototypových modelů v průmyslovém vývoji dnes závisí na efektivitě a rychlosti, s jakou jsou tyto rozsáhlé modely zpracovávány. T-FLEX Dynamics je se svými efektivními řešitelskými metodami a pokročilou manipulací s daty dokonale schopen zpracovávat rozsáhlé modely. Algoritmy implementované v ve výpočtovém modulu jsou optimalizovány na využitelnou přesnost a rychlé poskytnutí výsledků.

Express Dynamics v T-FLEX CADu

Express Dynamics, zjednodušená verze T-FLEX Dynamics, dovoluje vyhodnocovat funkční chování návrhů obsahujících součásti jako pákoví, motory, servopohony, vačky, ozubené převody, pružiny a jiné prvky tvorbou animací pohybů konstrukce při práci a hledáním kolizí mezi všemi členy mechanismu. A co je nejlepší, už ji máte ? Express Dynamics je obsažena v každém balíku T-FLEX CADu.

Výhody T-FLEX Dynamics

  • vytváří inovativnější výrobky a úspor času získaných virtuálním testováním využívá pro vyhodnocení více ideových návrhů
  • nalézá a optimalizuje parametry, které mají největší vliv na skutečné chování konstrukce
  • dimenzuje motory a pohonné jednotky výpočtem sil a momentů potřebných k vyvolání vyžadovaného pohybu
  • pracuje v bezpečném virtuálním prostředí, beze strachu ze ztráty důležitých dat kvůli chybě měřicího přístroje nebo z nedodržení harmonogramu kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, což jsou běžné jevy doprovázející fyzické testování
  • omezuje riziko chyby poskytováním informací sloužících k vylepšení návrhu v každé fázi vývojového procesu
  • analyzuje změny konstrukce mnohem rychleji a levněji než je možné u fyzického prototypu
  • zvyšuje kvalitu výrobku zkoumáním početných variací návrhu pro optimalizaci chování celého systému
  • používá rozličné metody analýzy bez nutnosti přizpůsobovat vlastní vybavení či ověřovat použité přístroje a postupy
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
929 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.