Využijete privátní cloud? - Slunečnice.cz

Využijete privátní cloud?

5. 6. 2012 -

O technologiích privátního cloudu se dnes hovoří téměř nepřetržitě. Neustále se řeší výhody a nevýhody jednotlivých řešení a v souvislosti s technologiemi Microsoftu i výhodný způsob licencování na procesor bez dalších omezení.

System Center 2012, který tvoří základ řešení privátního cloudu od Microsoftu, však nabízí i mnoho dalších výhod. Klíčovou výhodou je automatizace, jejíž přínosy vysvětlíme na dalších řádcích.

Kouzelný Orchestrator

Rostoucí nároky na dnešní IT oddělení ve firmách stále více vyžadují nabídku komplexního řešení. Cestou, jak si udržet přehled a náklady pod kontrolou, je možnost realizovat automatizované úlohy napříč různými operačními systémy, nástroji pro správu infrastruktury a aplikacemi. System Center Orchestrator je nástroj, jehož úkolem je plnit právě tyto požadavky v produktech, které však nemusí být pouze od Microsoftu, ale také od IBM, HP, VMware a dalších výrobců. Orchestrator v rámci infrastruktury realizuje připravené posloupnosti událostí, které by jinak museli realizovat pracovníci IT. Pojďme si vše vysvětlit na následujícím příkladu.

MS - Private podle představ

Vyšší dostupnost

K nápravě velké části potíží často stačí jen restartovat patřičnou aplikační službu nebo aplikovat již připravený pracovní postup. V takovém případě je možno celý proces plně automatizovat a komplexní řešení potom může probíhat následovně: Monitorovací nástroj definuje potíže s aplikací, vytvoří výstrahu a předá informaci do nadřazeného helpdesku. Po zaznamenání události helpdeskový systém spustí úlohu Orchestratoru, která ověří trvání problému a následně podle předem připraveného plánu postupně realizuje jednotlivé operace napříč operačními systémy, aplikacemi a konfiguračními nástroji, jež problém odstraní. Posledním krokem celého postupu obvykle bývá předání informace zpět do helpdesku a ukončení incidentu, to vše bez zásahu administrátora.

Velmi podobný přístup lze využít v prostředí privátního cloudu, kde pomáhá již od nasazování jednotlivých serverů nebo aplikací. Řešení Microsoft System Center 2012 tak organizacím umožňuje výrazně zvýšit dostupnost služeb IT, vybudovat heterogenní privátní cloud a v neposlední řadě snížit náklady.

Více na www.microsoft.cz/privatnicloud.

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware. Naše uživatele chrání ESET NOD Antivirus.