Studijní příručka - ELEKTRO - ihned zdarma ke stažení - Slunečnice.cz

Studijní příručka - ELEKTRO

Aktualizace programu 25. 6. 2003 Antivirová kontrola 3. 7. 2017 2:35

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
30 424 ×

Program pravděpodobně spustíte na tomto počítači

chci si vybrat jiné parametry

Sdílet program

Opakování pro Závěrečné učňovské zkoušky.

Opakování pro Závěrečné učňovské zkoušky. Soubor ve formatu CHM (nápověda Windows)

Obsahuje témata z předmětu:

 • Základy elektrotechniky
 • Úvod do elektrotechniky
 • Materiály (měď, hliník)
 • Stejnosměrný proud
 • Elektrostatika
 • Elektrochemie
 • Vedení elektrického proudu v plynech
 • Magnetismus
 • Střídavý proud
 • Elektronika

Elektrické stroje a přístroje

 • Elektrické přístroje (pojistky, jističe, chrániče, spínače, relé, stykače)
 • Elektrické stroje (soustrojí, kompenzace)
 • Transformátory (druhy, řízení napětí, paralelní chod, spojování vinutí, tlumivky)
 • Synchronní stroje (alternátory, motory)
 • Asynchronní motory (3~ a 1~)
 • Stejnosměrné stroje (dynama/motory - s cizím, sériovým, paralelním buzením)
 • Komutátorové motory (3~ (nepájený ze statoru a rotoru) a 1~)
 • Měniče (usměrňovače a střídače)

Elektronika

 • Úvod do elektroniky
 • Elektronické součástky (rezistory, cívky, kondenzatátory, diody, tranzistory, triak, diak, IO)
 • Napájecí zdroje (usměrňovače, filtry, stabilizátory)
 • Zesilovače (napěťové, nízkofrekvečníní, vysokofrekvenční širokopásmové)
 • Oscilátory (LC, RC, krystalové)
 • Modulace, modulátory, demodulátory (amplitudová, frekvenční, fázová)
 • Elektroakustické měniče

Technologie

 • Bezpečnost (50/1978 Sb., přívody, IP, značení kabelů/svorek)
 • Materiály (vodivé, magnetické, polovodivé, izolační)
 • Domovní rozvody (připojení objektu, jednofázové a třífázové obvody, koupelny)
 • Hromosvody
 • Silnoproudé rozvody (rozdělení, el. stanice, uložení v zemi)
 • Osvětlení druhy svítidel, zásady osvětlení
 • Elektronika (plošné spoje)

Elektrická měření

 • Úvod do elektrického měření (chyby měření, měřící metody)
 • Měřící přístroje (magnetoelektrické, elektromagnetické, feromagneticke,
 • ferodynamické, indukční)
 • Převodníky (operační zesilovače, komparátory, řízené usměrňovače, A/D, D/A)
 • Digitalizace signálů (vzorkovače)
 • Elektronické měřící přístroje (multimetry, typy rušení)

Automatizační zařízení

 • Úvod do automatizace
 • Řídicí obvody (Booleova algebra, logické obvody AND, OR, NOT, NAND, NOR)
 • Soustavy (statické, astatické)
 • Regulátory (integrační, proporcionální)
 • Senzory (polohy, teploty, tlaku)

Rozvodná zařízení

 • Výroba elektrické energie (tepelná, jaderná, vodní elektrárna)
 • Rozvod elektrické energie (požadvky, návrh a uložení vodičů)
 • Teorie elektrických ochran

Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
30 424 ×